Dorota S. zniknęła nam z oczu!

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie literackim
"Dorota S. zniknęła."

Spośród nadesłanych prac dwie najciekawsze zostaną nagrodzone i zamieszczone na stronie internetowej.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone
26 MAJA 2008r.