Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 27 wrzenia 2021 Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Od 8.11.2006 jesteś 375793 osobą odwiedzającą naszą stronę
2021-05-19:
NOWA SZKOLNA STRONA INTERNETOWA
Na początku maja 2021 roku ruszyła nowa internetowa strona naszego liceum.lowegorzewo.plWszystkie informacje zamieszczane będą na nowej stronie.

2020-10-19:
KOMUNIKAT
Od 20.10.2020 r. do odwołania, LO im. Gen. Mariusza Zaruskiego przechodzi w tryb hybrydowy nauczania, tzn.:
- klasy drugie nauczane są w sposób zdalny
- klasy pierwsze i trzecie uczestniczą w zajęciach w szkole
- wszystkie nauczania indywidualne prowadzone są w sposób zdalny
- nauczyciele pracują w salach lekcyjnych i są dostępni w szkole wg indywidualnego planu lekcji.
2020-09-07:
WYWIADÓWKA
10 września 2020 (czwartek) odbędzie się spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów.
Nauczyciele niebędący wychowawcami przychodzą na godzinę 17:00 i są do dyspozycji rodziców uczniów do godziny 18:00.

16:00 – Plenarne spotkanie rodziców uczniów klas I na sali gimnastycznej

16:15 – Spotkanie wychowawców klas I z rodzicami uczniów w gabinetach
1A – nr 27
1B – nr 18
1C – nr 19

16:20 – Spotkanie wychowawców klas II z rodzicami uczniów
2A – górny korytarz
2B – dolny korytarz
2C – sala gimnastyczna

17:05 - Spotkanie wychowawców klas II z rodzicami uczniów
2X – górny korytarz
2Y – dolny korytarz
2Z – sala gimnastyczna

18:00 - Spotkanie wychowawców klas III z rodzicami uczniów
3A – górny korytarz
3B – dolny korytarz
3C – sala gimnastyczna
3D - gabinet nr 4
12:36:
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

w LO im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie 1 września 2020 r.

1) Klasy pierwsze.: 1a, 1b, 1c.

Spotkanie uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym i wychowawcami, rozpocznie się o godzinie 8:00 na małej sali gimnastycznej:
1a, 1c –wejście główne
1b – wejście od strony parkingu – wejście od strony parkingu.

2) Klasy drugie: 2a, 2b, 2c.

Spotkanie uczniów z wychowawcami rozpocznie się o godzinie 9:20, odpowiednio:
2a – górny korytarz – wejście główne
2b – dolny korytarz – wejście główne
2c – sala gimnastyczna– wejście od strony parkingu

3) Klasy drugie: 2x, 2y, 2z.

Spotkanie uczniów z wychowawcami rozpocznie się o godzinie 10:20, odpowiednio:
2x – górny korytarz – wejście główne
2y – dolny korytarz– wejście główne
2z – sala gimnastyczna– wejście od strony parkingu

4) Klasy drugie: 3a, 3b, 3c, 3d.

Spotkanie uczniów z wychowawcami rozpocznie się o godzinie 11:20, odpowiednio:
3a – górny korytarz – wejście główne
3b – dolny korytarz– wejście od strony parkingu
3c – sala gimnastyczna– wejście od strony parkingu
3d – gabinet nr 4– wejście główne
2020-06-15:
INTERNETOWA LIGA ŁAMIGŁÓWKOWA
Rafał Świtulski 2a, został laureatem i zajął I miejsce w konkursie „Internetowa Liga Łamigłówkowa” zorganizowanym przez Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” działającym przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.
Konkurs trwał od 30.11.2019 r. i polegał na rozwiązywaniu online zadań-łamigłówek, które publikowane były co tydzień w sobotę. Wynik rozwiązań 22 zadań był kwalifikacją do dwuetapowego finał, który odbył się 5 czerwca również zdalnie.
Rafał przeszedł pomyślnie wszystkie etapy i spośród 25 finalistów osiągnął najwyższy wynik.

Gratulujemy.
2020-06-15:
MATEMATYKA STOSOWANA I KONKURS LICZENIA NA SOROBANIE
Rafał Świtulski 2a i Artur Sierakowski 2b, są finalistami V edycji Konkursu „Matematyka Stosowana”, organizowanego przez Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” działającym przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.
Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap to quiz online na platformie Moodle rozwiązywany indywidualnie przez każdego uczestnika. Spośród 91 zespołów biorących udział w konkursie do drugiego etapu zakwalifikowały się 34 drużyny. Etap II odbył się stacjonarnie na kampusie Politechniki Białostockiej i trwał dwa dni. Polegał na drużynowym przeprowadzeniu doświadczeń bądź pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych na poszczególnych wydziałach PB.

Finalistom gratulujemy, szczególnie, że udział w konkursie wymagał wiedzy daleko wykraczającej poza obowiązującą podstawę programową matematyki w liceum.


Dodatkowo w ramach Konkursu „Matematyka stosowana” 11 marca odbył się indywidualny konkurs Arytmetyki Mentalnej SOROBAN zorganizowany przez Superminds Academy Ltd. pod patronatem Związku Sorobanu w Japonii, w którym Rafał Świtulski zajął 3 miejsce !

Nagrodą, oprócz samych liczydeł, jest roczny kurs online techniki liczenia na japońskim sorobanie.

Gratulujemy.
2020-03-16:
NAMUZOWYWANIE
Wieczór wieńczący konkurs poetycki NAMUZOWYWANIE zaplanowany na 16 kwietnia, nie odbędzie się.
O nowym terminie poinformujemy.
2020-03-11:
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
KOMUNIKAT MEN
ZAWIESZENIE ZAJĘĆ
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: .
• poradni psychologiczno-pedagogicznych; .
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych; .
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych; .
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej; .
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich; .
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych. .
.
Dyrektorze, .
• zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie; .
• 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze; .
• od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół; .
• poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni; .
• od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. .
Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy; .
.
• poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki.
Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
• możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
• w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
• uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
• od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
• śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.
• W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz; • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

• Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
• Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

• Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

• Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
2020-02-29:
Rekrutacja 2020/2021 
Komunikat Dyrektora LO w Węgorzewie:

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie:

1. Język polski - od 2 do 18 punktów
2. Matematyka - od 2 do 18 punktów
3. Język obcy - od 2 do 18 punktów
4. Jeden przedmiot zgodny z wyborem oddziału: politechniczno-medyczny – fizyka lub biologia; akademicko-dziennikarski – historia; wojskowo-policyjny - geografia - od 2 do 18 punktów.
Celujący: 18 punktów
Bardzo dobry: 17 punktów
Dobry: 14 punktów
Dostateczny: 8 punktów
Dopuszczający: 2 punkty
2020-02-27:
NAMUZOWYWANIE
Międzynarodowy Konkurs Poetycki „Namuzowywanie” został rozstrzygnięty!
Na wieczór poetycki, na którym będzie można usłyszeć najwyżej ocenione wiersze, zapraszamy do LO 16 kwietnia 2020 r. o godz. 18.00.
Laureatom serdecznie gratulujemy!
Oto oni (w porządku alfabetycznym):

I szkoły podstawowe:
Magda Jurewicz, Wiktor Smosarski, Anna Strzyż, Jakub Wypyszczak

II szkoły ponadpodstawowe:
Bartosz Banasiewicz, Jeremiasz Karasek, Kacper Kudzia, Dominika Liszkiewicz, Szymon Wawrzynkowski, Dawid Wegnerowski

III Open – dowolne
Maciej Andrulonis, Henryk Liszkiewicz, Natalia Machnacz, Katarzyna Wiktoria Polak

IV Open – naukowe
Henryk Liszkiewicz, Sylwia Makoś, Anna Piliszewska

V Open – inspirowane literaturą
Jan Gumbisz, Maciej Henryk Modzelewski, Anna Piliszewska

VI Rosyjskojęzyczne
Daria Tereshenko
2020-01-17:
Bezpieczne Ferie 2020
W związku ze zbliżającymi się feriami, rodzice oraz polska policja starają się jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Nasi opiekunowie od najmłodszych lat uczą nas zasad spędzania bezpiecznych ferii. Zakaz wchodzenia na zamarznięte jeziora, zjeżdżanie na sankach w nie odpowiednim do tego miejscu oraz o bezpiecznej zabawie ze śniegiem. Natomiast policja zwróci uwagę na kontrole autobusu wiozących dzieci na zimowy odpoczynek, będą przede wszystkim sprawdzać stan techniczny autobusu oraz trzeźwość kierowcy. W szkołach odbywają się zajęcia mające na celu uświadomienie uczniów jak bezpieczne spędzać ferie.