Liceum Ogólnokształcące
im. gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 16 maja 2021 Imieniny obchodzą: Andrzej, Magorzata, Wieczysaw
Od 8.11.2006 jesteś 320261 osobą odwiedzającą naszą stronę
 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, słuchacze i pracownicy ZSO.
 • Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom do domu(lektury, lit. piękną , popularnonaukową) oraz na miejscu w czytelni(słowniki, encyklopedie i wydawnictwa albumowe, czasopisma).
 • Klasopracownie szkolne mogą dokonywać wypożyczeń kompletów książek za pośrednictwem opiekunów. Nauczyciele ci ponoszą pełną odpowiedzialność za całość wypożyczonych zbiorów i rejestrowanie ich obiegu wśród uczniów.
 • W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek z księgozbiorem.
 • Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć trzy książki na okres nie dłuższy niż 30 dni , ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 • Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku zgubienia lub zniszczenia obowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub książkę wskazaną przez bibliotekarza odpowiadającą aktualnej wartości rynkowej zniszczone (zagubionej) pozycji.
 • W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje całość dzieła.
 • Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 • Korzystanie z komputerów i czytelni jest możliwe w godzinach otwarcia biblioteki.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • Kopiowanie tekstów dozwolone jest po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 • Wszystkie wypożyczone materiały i książki muszą być oddane do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 • Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 • Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 • Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 • Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza wyłącznie poza godzinami własnych zajęć. (Z KOMPUTERA NIE MOŻNA KORZYSTAĆ W TRAKCIE PRZERW LEKCYJNYCH).
 • Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni.
 • Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
 • Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień.
 • Uczeń może korzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
 • NIE WOLNO!!! Zmieniać ustawień,wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 • NIE WOLNO!!! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np.włączać i rozłączać kabli zasilających).
 • Zabrania się wkładania własnych dyskietek do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
 • Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).