Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 01 kwietnia 2020 Imieniny obchodzą: Grayna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
Od 8.11.2006 jesteś 164241 osobą odwiedzającą naszą stronę


Informacje wstępne.
     Liceum Ogólnokształcące im Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie od września 2019 r. oferuje kształcenie w 6 zróżnicowanych profilach, których szczegółowy opis znajduje się poniżej. W każdym z tych profili przewidziano inny zestaw przedmiotów wiodących, tzn. takich, które w trakcie czteroletniego cyklu kształcenia będą realizowane w zakresie rozszerzonym, co pozwoli na przystąpienie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, na poziomie rozszerzonym. Oprócz wyboru przedmiotów wiodących, uczniowie podejmujący naukę w naszym liceum określają także, jakich języków obcych chcą się uczyć. Wiodącym językiem obcym nauczanym w klasach I-IV w LO w Węgorzewie jest angielski na poziomie kontynuacji z poprzednich etapów kształcenia (po 3 godz. tygodniowo przez 4 lata - 12 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim). Uczeń może zdecydować się na naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (dodatkowo 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim). Drugi język obcy jako kontynuacja będzie nauczany w wymiarze 8 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim ( 2 godz. tygodniowo przez 4 lata). Uczeń może zdecydować się na naukę drugiego języka obcego na poziomie rozszerzonym (dodatkowo 6 godzin tygodniowo w cyklu czteroletnim). W podaniu o przyjęcie do klasy I węgorzewskiego liceum należy zaznaczyć preferowany kierunek klasy oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Zaznaczmy również drugi język obcy nauczany w szkole podstawowej. Wybierając kierunek należy pamiętać, że powiązane jest to z wyborem przedmiotów kierunkowych nauczanych od klasy I na poziomie rozszerzonym oraz specjalistycznych przedmiotów uzupełniających i dodatkowych. Nazwy kierunków kształcenia związane są ze wstępnym doborem uczniów do grup o zbliżonych zainteresowaniach dotyczących wyboru dalszej ścieżki kariery.

Przykład
Wybierając w I klasie kierunek dziennikarsko - medialny jako główne przedmioty kształcenia wstępnie wybierasz język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie (przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym); przedmioty uzupełniające: naukę o mediach; zajęcia rozwijające: warsztaty dziennikarskie.Informacje o kierunkach kształcenia do wyboru w latach 2019-2022.