Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 23 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund
Od 8.11.2006 jesteś 1872093 osobą odwiedzającą naszą stronę


Informacje wstępne.
     Liceum Ogólnokształcące im Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie od września 2017 r. oferuje kształcenie w 11 zróżnicowanych profilach, których szczegółowy opis znajduje się poniżej. W każdym z tych profili przewidziano inny zestaw przedmiotów wiodących, tzn. takich, które w trakcie trzyletniego cyklu kształcenia będą realizowane w zakresie rozszerzonym, co pozwoli na przystąpienie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, na poziomie rozszerzonym. Oprócz wyboru przedmiotów wiodących, uczniowie podejmujący naukę w naszym liceum określają także, jakich języków obcych chcą się uczyć. Wiodącym językiem obcym nauczanym w klasach I-III w LO w Węgorzewie jest angielski na poziomie IV.2 - kontynuacja z poprzednich etapów kształcenia. W klasie II uczeń może zdecydować się na naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W takim przypadku limit godzin przeznaczonych na nauczanie języka zwiększa się o dodatkowe 180 godzin. Drugi język obcy i jego poziom nauczania wybierany jest w klasie I. Można wybrać poziom początkowy IV.0, średni IV.1 lub zaawansowany IV.2. Tygodniowy wymiar godzin nauczania języków obcych bez względu na poziom, w klasie I wynosi 4 godziny. Nauka drugiego języka obcego jest obowiązkowa tylko w klasie I. W klasie drugiej można zdecydować się na kontynuowanie nauki drugiego języka, ale tylko na poziomie IV.2 lub rozszerzonym (istnieje możliwość rezygnacji z nauki drugiego języka, ale tylko do końca I semestru klasy II, po tym terminie język ten staje się przedmiotem obowiązkowym). W podaniu o przyjęcie do klasy I węgorzewskiego liceum należy zaznaczyć preferowany profil klasy oraz inne profile w kolejności preferencji. Wybieramy również drugi język obcy oraz jego poziom. Wybierając profil należy pamiętać, że powiązane jest to z wyborem przedmiotów kierunkowych nauczanych od klasy II na poziomie rozszerzonym oraz specjalistycznych przedmiotów uzupełniających i dodatkowych. W klasie II istnieje możliwość zmiany przedmiotów kierunkowych na inne, ale zgodnie z zasadami przedstawionymi w ramowych planach nauczania (zmiana jest możliwa do końca I semestru klasy II).

Przykład
Wybierając profil architektoniczny jako główne przedmioty kształcenia wybierasz język polski, historię i matematykę; przedmioty uzupełniające: rysunek techniczny i artystyczny, przyrodę, elementy historii sztuki i architektury.


Informacje o kierunkach kształcenia do wyboru w latach 2017-2020.