Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 01 kwietnia 2020 Imieniny obchodzą: Grayna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
Od 8.11.2006 jesteś 164251 osobą odwiedzającą naszą stronę


Informacje wstępne.
     Liceum Ogólnokształcące im Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie od września 2019 r. oferuje kształcenie w 6 zróżnicowanych profilach, których szczegółowy opis znajduje się poniżej. W każdym z tych profili przewidziano inny zestaw przedmiotów wiodących, tzn. takich, które w trakcie trzyletniego cyklu kształcenia będą realizowane w zakresie rozszerzonym, co pozwoli na przystąpienie do egzaminu maturalnego z tych przedmiotów, na poziomie rozszerzonym. Oprócz wyboru przedmiotów wiodących, uczniowie podejmujący naukę w naszym liceum określają także, jakich języków obcych chcą się uczyć. Wiodącym językiem obcym nauczanym w klasach I-III w LO w Węgorzewie jest angielski na poziomie IV.2 - kontynuacja z poprzednich etapów kształcenia. W klasie II uczeń może zdecydować się na naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W takim przypadku limit godzin przeznaczonych na nauczanie języka zwiększa się o dodatkowe 180 godzin. Drugi język obcy i jego poziom nauczania wybierany jest w klasie I. Można wybrać poziom początkowy IV.0, lub kontynuację po gimnazjum IV.1. Tygodniowy wymiar godzin nauczania języków obcych bez względu na poziom, w klasie I wynosi 4 godziny. Nauka drugiego języka obcego jest obowiązkowa tylko w klasie I. W klasie drugiej można zdecydować się na kontynuowanie nauki drugiego języka, ale tylko na poziomie IV.2 lub rozszerzonym (istnieje możliwość rezygnacji z nauki drugiego języka, ale tylko do końca I semestru klasy II, po tym terminie język ten staje się przedmiotem obowiązkowym). W podaniu o przyjęcie do klasy I węgorzewskiego liceum należy zaznaczyć preferowany kierunek klasy oraz inne kierunki w kolejności preferencji. Wybieramy również drugi język obcy oraz jego poziom. Wybierając kierunek należy pamiętać, że powiązane jest to z wyborem przedmiotów kierunkowych nauczanych od klasy II na poziomie rozszerzonym oraz specjalistycznych przedmiotów uzupełniających i dodatkowych. W klasie II istnieje możliwość zmiany przedmiotów kierunkowych na inne, ale zgodnie z zasadami przedstawionymi w ramowych planach nauczania (zmiana jest możliwa do końca I semestru klasy II).
Nazwy kierunków kształcenia związane są ze wstępnym doborem uczniów do grup o zbliżonych zainteresowaniach dotyczących wyboru dalszej ścieżki kariery.

Przykład
Wybierając w I klasie kierunek dziennikarsko - medialny jako główne przedmioty kształcenia wstępnie wybierasz język polski, historię i wiedzę o społeczeństwie (przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym od klasy II); przedmioty uzupełniające: przyrodę, naukę o mediach. Trzy przedmioty dodatkowe obowiązkowe do wyboru spośród: etyka, filozofia, język łaciński z elementami kultury antycznej, elementy historii sztuki i architektury, rysunek techniczny i artystyczny. Jeden przedmiot realizowany w I klasie, drugi w klasie II, trzeci w klasie III.
Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarsko-medialne.
Rzeczywisty wybór przedmiotów rozszerzonych odbywa się w czerwcu w klasie I.
Można zmieniać przedmioty rozszerzone i dodatkowe do końca I semestru klasy II.


Informacje o kierunkach kształcenia do wyboru w latach 2019-2022.