Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Węgorzewie
Witaj gościu! Dzisiaj jest: 01 kwietnia 2020 Imieniny obchodzą: Grayna, Zbigniew, Teodor - Prima aprilis
Od 8.11.2006 jesteś 164250 osobą odwiedzającą naszą stronę

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W WĘGORZEWIE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
LICEUM TRZYLETNIE

Od 6 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
kandydaci składają podanie na druku własnym szkoły wskazując wybrane oddziały.
W przypadku wyboru oddziału sportowego termin składania podania upływa 22 maja 2019 r.


Od 22 maja 2019 do 4 czerwca 2019 od godziny 9:00 próby sprawności fizycznej
dla kandydatów do oddziału sportowego.

Przed przystąpieniem do próby należy dostarczyć: orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu
wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego.

7 czerwca 2019 godzina 10:00 ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

W terminie od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019 do godziny 14:00 kandydaci składają:

1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
2.  Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. Zaświadczenia (o ile posiada)o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 2 lipca 2019 r. o godz.10:00.Kandydaci umieszczeni na listach osób przyjętych do liceum są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole najpóźniej do:
10 lipca 2019 r. do godziny 14:00, dostarczając:

oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (jeśli wcześniej złożyli potwierdzone kopie), dwie fotografie, opinie wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną (jeżeli kandydat takowe posiada), orzeczenie o niepełnosprawności (kandydaci z problemami zdrowotnymi).


Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów na podstawie oryginałów dokumentów i podanie informacji o wolnych miejscach:
11 lipca 2019 r. o godz. 10:00.