strona główna                plany nauczania            


OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO

W WĘGORZEWIE NA ROK SZKOLNY 2005/2006

Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie jest szkołą, która przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki we wszystkich rodzajach uczelni i szkół wyższych (72% naszych absolwentów dostaje się na studia dzienne). Oczywiście, jeżeli nasz absolwent nie chce lub nie ma możliwości studiowania, to może kontynuować naukę i zdobyć zawód w dowolnej szkole policealnej. Na przykład w Szkole Policealnej działającej w Zespole Szkól Ogólnokształcących, do którego należy również Liceum Ogólnokształcące. Nasza szkoła policealna kształci w trzech zawodach: technik hotelarz, technik ruchu turystycznego i technik informatyk.

Nauka w liceum ogólnokształcącym daje absolwentom więcej szans życiowych, niż nauka w jakiejkolwiek szkole zawodowej czy technikum. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego można bez problemu studiować lub zdobyć zawód w innych typach szkół (należy pamiętać, że najmniejsze bezrobocie jest wśród ludzi posiadających wyższe wykształcenie).

Nasza oferta na rok szkolny 2005/2006 uwzględnia wszystkie potrzeby wyrażone w ankiecie wypełnianej przez uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu powiatu węgorzewskiego. Oferta obejmuje utworzenie następujących klas:

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania matematyki i informatyki – przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach związanych z matematyką i informatyką;

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania matematyki, fizyki i informatyki - przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach związanych z matematyką, fizyką, informatyką, na wszystkich kierunkach politechnicznych, ekonomicznych itp.;

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania biologii i chemii - przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach typu farmacja, weterynaria, leśnictwo, oceanografia itp.;

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania biologii, chemii i fizyki - przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach typu medycyna, biotechnologia, ochrona środowiska, farmacja, weterynaria, leśnictwo, oceanografia itp.;

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania języka polskiego, historii i filozofii - przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach typu filologia, pedagogika, psychologia, historia, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo itp.;

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania historii, matematyki i geografii - przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach typu geodezja, dziennikarstwo, prawo i administracja, prawo, ekonomia, inżynieria środowiska, turystyka itp.;

Ø      Z rozszerzonym materiałem nauczania języka polskiego, języków obcych i wiedzy o społeczeństwie - przede wszystkim dla planujących kontynuację nauki na kierunkach typu politologia, filozofia, psychologia, ekonomia, prawo, marketing i zarządzanie, socjologia, filologia angielska, germanistyka itp.

 

Szczegółowe informacje o szkole, o naborze do klas pierwszych, planach nauczania, programach nauczania, podręcznikach i wszystkich przepisach obowiązujących w naszej szkole można zdobyć w szkolnym punkcie informacyjnym mieszczącym się w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego oraz na oficjalnej stronie internetowej liceum:

www.lowegorzewo.neostrada.pl   lub  www.lowegorzewo.hoot.pl