Egzamin z przygotowania zawodowego składa się z dwóch części: