Warunkiem zaliczenia semstru jest odbycie praktyki zawodowej. W semestrze I i II praktyka obejmuje 8 tygodni (320 godzi): W semestrze III i IV również 8 tygodni: Słuchacze najczęściej wybierają następujące miejsca do odbycia praktyki: