Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych
w Liceum Ogólnokształcącym im.Gen. Mariusza Zaruskiego w Węgorzewie
w roku szkolnym 2016/2017

31 paĽdziernika2016poniedziałek - dzień wolny od zaj. dyd.
22 grudnia 2016czwartek - Dzień łagodności- dzień wolny od zaj. dyd.
21 marca 2017wtorek - Dzień otwartych drzwi - dzień wolny od zaj. dyd.
02maja 2017wtorek - dzień wolny od zaj. dyd. i wych.
08maja 2017poniedziałek - Sprzątanie Mazur - dzień wolny od zaj. dyd.
16 czerwca2017piątek - dzień wolny od zaj. dyd.
22 czerwca2017czwartek - Dzień sportu - dzień wolny od zaj. dyd.
23 czerwca2017piątek - Uroczyste zakończenie
roku szkolnego 2016/2017
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe: 16 - 29 lutego:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie
pomorskie, śląskie.

23 stycznia - 5 lutego:
podlaskie, warmińsko-mazurskie,

30 stycznia - 12 lutego:
kujawsko-pomorskie, lubuskie,
małopolskie, świętokrzyskie,
wielkopolskie,

13 - 26 lutego:
dolnośląskie, mazowieckie,
opolskie, zachodniopomorskie,

4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych,
    w których nauka kończy
    się w semestrze jesiennym:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
    wymienionych w lit. a:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
    wymienionych w lit. c:
    - część humanistyczna
    - część matematyczno-przyrodnicza
    - część z języka obcego nowożytnego
ustaliła CKE
11 stycznia 2017 r.
12 stycznia 2017 r.
13 stycznia 2017 r.


19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.

19 kwietnia 2017 r.
20 kwietnia 2017 r.
21 kwietnia 2017 r.


1 czerwca 2017 r.
2 czerwca 2017 r.
5 czerwca 2017 r.
6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych
w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9):
28 kwietnia 2017 r.
7. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych liceów
ogólnokształcących dla dorosłych
w których zajęcia d-w rozpoczynają się
w pierwszym powszednim dniu lutego
5 stycznia 2017r.
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych w zasadniczych
szkołach zawodowych, w których zajęcia
d-w rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego i szkołach
policealnych

27 stycznia 2017 r.
9. Egzamin maturalny:
a) w terminie głównym
   - część ustna
   - część pisemna
b) w terminie dodatkowym
   - część ustna i pisemna
b) w terminie poprawkowym
   - część ustna
   - część pisemna
ustaliła CKE

od 4 do 26 maja 2017 r.
od 4 do 24 maja 2017 r.

od 1 do 20 czerwca 2017 r.

od 23 do 25 sierpnia 2017 r.
22 sierpnia 2017 r.
10. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2017r.
11. Ferie letnie
24 czerwca - 31 sierpnia 2017r.